• 0342 317 20 64

 • Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 30 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar Word formatında "Palatino Linotype" karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmanın tümünde, kenar boşlukları sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm olmalıdır.

 • Başlık: Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak  "Palatino Linotype" 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

 • Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Makalenin yazarı/yazarları adını, soyadını makalenin ilk sayfasına, türkçe makale başlığının altına yazılmalıdır. Yazar adına dipnot olarak, yazar(lar)ın unvanı, görev yaptığı kurumu, e-posta adresi ve ORCID numaraları tam ve açık olarak  yazılmaladır.

 • Öz: Türkçe ve İngilizce özetler; 10 punto, iki tarafa yaslı, en az 250 en fazla 500 kelime olmalıdır. Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir. 

 • Bölüm Başlıkları: Bölüm başlıkları 12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto koyu ve sadece ilk harfleri büyük şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında sayılar giriş bölümünden sonra verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.

 • Ana Metin: Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel:İlk satır 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ altta olmalıdır.

 • Tablolar ve Şekiller: Şekil ve tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 10 punto ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 11 punto olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

 • Atıflar: Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi (metin içi kaynak gösterme) kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Örnek; (Konar, 2004:12), (Demircan vd., 1991:29).

 • Kaynakça: "Kaynakça" başlığı altında 11 punto ve 1.25 cm asılı, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk ve Tek satır aralığı formatında çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. 


  Kaynakça gösteriminde APA 6.0 sürümü kullanılmalıdır.  

  APA 6.0 sürümüne göre örnek gösterimler için tıklayınız.