• 0342 317 20 64

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Selim ERDOĞAN

Gaziantep Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

(selimerdogan@gantep.edu.tr)

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BOZGEYİK

Gaziantep Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(ybozgeyik@gantep.edu.tr)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih BUĞAN

Gaziantep Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(mfbugan@gantep.edu.tr)

 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ŞÖHRET

Gaziantep Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(mesutsohret@gantep.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin ÇİĞDEM

Gaziantep Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(scigdem@gantep.edu.tr)

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Nigar ALEV

Gaziantep Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(nigaralev@gantep.edu.tr)