• 0342 317 20 64

  • Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli açık erişimli elektronik bir dergidir.

  • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

  • Dergimiz yalnızca özgün "araştırma makalelerini" kabul etmektedir.

  • Yazarlar, dergiye gönderecekleri makalelerin tamamının daha önce herhangi bir yerde basılmış veya elektronik olarak yayımlanmamış olduğunu, halihazırda herhangi bir dergiye önerilmiş ve/veya değerlendirme sürecinde olmadığını; bir başkasının telif haklarına müdahale içermediğini, içermesi durumunda bütün sorumluluğun yazara/yazarlara ait olduğunu ve yasalara ve insan haklarına aykırı hiçbir bilgi ve açıklama içermediğini beyan ve kabul eder. Yayınlanacak makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir ve yazıların içeriği hiçbir şekilde Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ve Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ni bağlamaz.

  • Bütün makaleler elektronik ortamda Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu anlamına gelir.

  • Dergiye gönderilen makaleler, Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda hakem sayısını arttırabilir veya Danışma Kuruluna başvurabilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip yapılan düzeltmelere yönelik rapor ile birlikte elektronik ortamda gönderildikten sonra, makale tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra, Yayın Kurulu kararıyla basılır.

  • Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Hakem değerlendirmesi sonucunda yazı yayıma kabul edilirse, sorumlu yazar, yazar sıralamasını gösteren “Telif Hakları Devretme Formu” nu doldurarak tüm yazarlar adına yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır ve yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

  • Yazar(lar) istediği zaman dergiye makale sunabilir veya süreçte olan makalesini geri çekebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

  • Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.