• 0342 317 20 64

 
  • Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan uluslararası akademik bir dergidir.

  • GAÜNİİBFD Türkiye'nin araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

  • Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir.

  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

  • Dergimiz yalnızca özgün "araştırma makalelerini" kabul etmektedir.

  • Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

  • Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden RED edilmektedir.

  • Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

 

Amaç
 
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından iktisadi ve idari bilimler alanlarında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.
Kapsam
Dergimizde iktisat, işletme, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.