• 0342 317 20 64

ithenticate_logo.jpg?t=1510653951733

 

Yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.